Dostarczenie/Odbiór certyfikatu

Po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu należy wnieść opłatę za wydanie certyfikatu: równowartość kwoty 20 euro w polskich złotych (według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wpłatę).

Wpłaty należy dokonać w złotych polskich na konto:

Numer konta: PL 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903    subkonto: 703-36

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko kandydata, opłata za certyfikat, poziom oraz data egzaminu (np. Jan Nowak, opłata za certyfikat B2, 01-02.04.2017).

Po otrzymaniu informacji, że certyfikat jest gotowy do odbioru, można bezpłatnie odebrać go osobiście w Sekretariacie Studium Języka i Kultury Polskiej UAM w godzinach urzędowania lub wnieść opłatę 5,50 PLN (koszty przesyłki poleconej) na konto:

Numer konta: PL 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903    subkonto: 703-36

Tytuł wpłaty: przeslanie certyfikatu (imię i nazwisko studenta)

a wówczas Sekretariat wyśle certyfikat pod wskazany adres.

Rejestracja na egzamin 19-20 maja 2018 r. trwa od 08.01.18 do 31.03.18 r. Egzamin odbędzie się 19-20 maja 2018 r. Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM, 61-701 Poznań, ul. Fredry 10.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem