Egzamin w Kijowie

Rekrutacja zakończona

W dniach 9-10 lipca 2018 r. w Kijowie odbędzie się egzamin z języka polskiego jako obcego (na poziomie B1). Osoby, które przystąpią do egzaminu i zdobędą wystarczającą liczbę punktów, otrzymają zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Zaświadczenie to umożliwi podjęcie studiów licencjackich lub magisterskich w języku polskim na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Egzamin składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej, podobnie jak egzamin certyfikatowy z jezyka polskiego jako obcego (osoby zainteresowane budową takiego egzaminu odsyłamy do strony internetowej). Zostanie przeprowadzony przez wykładowców Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM. Przystąpienie do egzaminu jest nieodpłatne.

Egzamin odbędzie się w gmachu Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki w Kijowie, ul. M. Tymoszenko 13b, metro Mińska.

Aby zapisać się na egzamin bardzo proszę pobrać i wypełnić formularz rejestracyjny, a następnie przesłać go na adres mailowy Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM schoolpl@amu.edu.pl

Uwaga! Egzamin organizowany w Kijowie nie jest ministerialnym egzaminem certyfikatowym.  

 

DOKUMENTY
1) egzamin w kijowie harmonogram
W dniach 7-9 lipca 2017 z inicjatywy Pana Rektora Profesora Tadeusza Wallasa przeprowadzony został w Kijowie egzamin z języka polskiego dla kandydatów na studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Do egzaminu ...

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem