Certyfikat z języka polskiego jako obcego

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zostanie zorganizowana sesja egzaminacyjna 15-16 kwietnia 2023 (egzamin na poziomie B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych). Zapisy na egzamin będą prowadzone za pośrednictwem strony internetowej i rozpoczną się w środę 15 lutego 2023 o godz. 9.00. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie macierzystej Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM - http://schoolpl.amu.edu.pl


 

Uprzejmie informujemy, że w Studium Jezyka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców w Poznaniu Polskiego nie będziemy organizować egzaminu certyfikatowego w sesji 5-6 lutego 2023 roku.

Do Poznania zapraszamy w kwietniu.


 

Szanowni Państwo,

zapisy na egzamin 25-26 czerwca zostały zamknięte. Limit miejsc został wypełniony. Nie przyjmujemy już zapisów także na listę rezerwową.


 Szanowni Państwo,

informujemy, że w Studium Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zostanie zorganizowana sesja egzaminacyjna 25-26 czerwca 2022 (egzamin na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych). Zapisy na egzamin będą prowadzone za pośrednictwem strony internetowej i rozpoczną się w środę 4 maja 2022 o godz. 9.00.

Formularz rejestracyjny będzie dostępny TUTAJ.
Lista  rezerwowa będzie dostępna TUTAJ.


 

Państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego 
na poziomie B1 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych)
Poznań 6-7.02.2022

 

 1. Miejsce spotkania: Sala Śniadeckich (II piętro) w budynku Collegium Maius UAM, ul. Fredry 10, Poznań.
 2. Data i godzina spotkania ze zdającymi: 6 lutego 2022 r., godz. 9.15.
 3. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: 6 lutego 2022 godz. 10.00.
 4. Rozpoczęcie egzaminu ustnego: 7 lutego 2022 godz. 9.00. (szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych poznają Państwo po części pisemnej w dniu 6.02).
 5. Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 1.02). Decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Zdający nie mogą wnosić do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu. Prosimy pamiętać o zabraniu długopisu (egzaminu nie można pisać ołówkiem ani długopisem zmazywalnym).
 7. Informujemy o konieczności zabrania ze sobą ważnego paszportu (osoby spoza strefy Schengen) lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Tożsamość zdających będzie sprawdzana przed każdą częścią egzaminu, a bez w/w dokumentów nie zostaną Państwo dopuszczeni do egzaminu.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sesja egzaminacyjna zaplanowana na 26-27 marca 2022 NIE BĘDZIE ORGANIZOWANA. Zapraszamy na egzamin 25-26 czerwca 2022. Rejestracja rozpocznie się dwa miesiące przed planowanym terminem egzaminu. Dokładne informacje będziemy zamieszczać na stronie internetowej. 


Szanowni Państwo, zapisy na egzamin 5-6 lutego zostały zamknięte. Limit miejsc został wypełniony. Nie przyjmujemy już zapisów także na listę rezerwową.


 Szanowni Państwo,

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 (dla osób dorosłych). Egzamin odbędzie się 6 i 7 lutego 2022 roku w siedzibie Studium w Poznaniu.

Rejestracja na egzamin rozpocznie się 6 grudnia 2021 o godz. 9.00.
Formularz rejestracyjny będzie dostępny TUTAJ.
Lista  rezerwowa będzie dostępna TUTAJ.


Pobranie i przesłanie formularza nie jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na egzamin. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po przesłaniu formularza proszę czekać na potwierdzenie z systemu.


 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że limit miejsc na egzamin organizowany 20-21 listopada został wypełniony.
Rejestracja została zakończona.


Szanowni Państwo,

w sesji egzaminacyjnej 20-21 listopada 2021 w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zostanie przeprowadzony egzamin na poziomie B1, B2 i C2 dla osób dorosłych. Rejestracja na egzamin rozpocznie się w poniedziałek 20 września o godzinie 12.00. Rejestracja będzie prowadzona za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej do wyczerpania limitu miejsc. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. Wysłanie formularza nie jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia.

Formularz rejestracyjny zostanie uruchomiony
w poniedziałek 20 września o godz. 12.00.

Po wyczerpaniu limitu miejsc zostanie uruchomiony
formularz zapisów na listę rezerwową.

Tutaj można zobaczyć, jak wygląda (plik jpg).

Przypominamy o obowiązku posiadania jednorazowych maseczek ochronnych podczas egzaminu.


 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że limit miejsc na egzamin organizowany 19 i 20 czerwca został wypełniony.
Rejestracja została zakończona. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.


 Szanowni Państwo,

w sesji egzaminacyjnej 19-20 czerwca w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zostanie przeprowadzony egzamin na poziomie B1 dla osób dorosłych. Rejestracja na egzamin rozpocznie się we wtorek 20 kwietnia o godzinie 12.00. Rejestracja będzie prowadzona za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej do wyczerpania limitu miejsc.

Link do formularza rejestracyjnego: FORMULARZ.


Szanowni Państwo,

w Poznaniu nie organizujemy sesji egzaminacyjnej zaplanowanej na 27-28 marca 2021. Listę ośrodków, które przystąpiły do marcowej sesji znajdą Państwo tutaj: http://certyfikatpolski.pl/aktualnosci/terminy-sesji-egzaminacyjnych-w-2021-roku/ Zachęcamy, aby rozważyli Państwo przystąpienie do egzaminu w Poznaniu 19-20 czerwca 2021. Rejestracja na egzamin rozpocznie się z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Formularz rejestracyjny zostanie udostępniony na tej stronie internetowej.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że egzamin zaplanowany na 17 i 18 października w Poznaniu
nie zostanie zorganizowany.
Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.


 Szanowni Państwo,
na razie nie wiadomo, czy egzamin certyfikatowy zaplanowany na 17-18 października 2020 odbędzie się zgodnie z planem. Czekamy na decyzję Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Jeśli egzamin zostanie zorganizowany, rejestracja rozpocznie się na początku sierpnia. O terminie rozpoczęcia rejestracji powiadomimy Państwa 1 sierpnia 2020.

 


 Szanowni Państwo,

ogłoszenie stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się COVID 19 spowodowało ogromne trudności administracyjne, które uniemożliwiają organizację egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Działając na podstawie art. 11k ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego podjęła decyzję o odwołaniu sesji egzaminacyjnej w dniach 6-7 czerwca 2020 r. 


Szanowni Państwo,

czekamy na informację z Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, czy egzamin zaplanowany na 6 i 7 czerwca odbędzie się zgodnie z planem. Jeśli egzamin nie zostanie odwołany, rejestrację za pośrednictwem strony internetowej rozpoczniemy 8 kwietnia o godz. 12.00.


Państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego
Poznań 7-8.03.2020

 1. Miejsce spotkania: Sala Śniadeckich (II piętro) w budynku Collegium Maius UAM, ul. Fredry 10, Poznań.
 2. Data i godzina spotkania ze zdającymi: 7 marca 2020 r., godz. 9.00.
 3. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: 7 marca 2020 godz. 10.00.
 4. Rozpoczęcie egzaminu ustnego: 8 marca 2020 godz. 9.00. (szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych poznają Państwo po części pisemnej 7.03).
 5. Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do  1.03). Decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Zdający nie mogą wnosić do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu. Prosimy pamiętać o zabraniu długopisu (egzaminu nie można pisać ołówkiem ani długopisem zmazywalnym).
 7. Informujemy o konieczności zabrania ze sobą ważnego paszportu (osoby spoza strefy Schengen) lub dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem. Tożsamość zdających będzie sprawdzana przed każdą częścią egzaminu, a bez w/w dokumentów nie zostaną Państwo dopuszczeni do egzaminu.
 8. Przypominamy, że nie ma już możliwości zmiany poziomu egzaminu

Rejestracja na egzamin 7-8 marca 2020 zakończona.
Limit miejsc wyczerpany.


  Rejestracja na egzamin organizowany w marcu rozpocznie się w środę 8 stycznia
o godz. 12.00 za pośrednictwem strony internetowej.


 Państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego
Poznań 25-26.01.2020

 1. Miejsce spotkania: Sala Śniadeckich (II piętro) w budynku Collegium Maius UAM, ul. Fredry 10, Poznań.
 2. Data i godzina spotkania ze zdającymi: 25 stycznia 2020 r., godz. 9.00.
 3. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: 25 stycznia 2020 godz. 10.00.
 4. Rozpoczęcie egzaminu ustnego: 26 stycznia 2020 godz. 9.00. (szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych poznają Państwo po części pisemnej 25.01).
 5. Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 20 stycznia). Decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Zdający nie mogą wnosić do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu. Prosimy pamiętać o zabraniu długopisu (egzaminu nie można pisać ołówkiem ani długopisem zmazywalnym).
 7. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnego paszportu. Tożsamość zdających będzie sprawdzana przed każdą częścią egzaminu.
 8. Przypominamy, że nie ma już możliwości zmiany poziomu egzaminu.

 Rejestracja na egzamin 25-26 stycznia 2020 zakończona.
Limit miejsc wyczerpany.


Uprzejmie informujemy, że rejestracja na sesję egzaminacyjną organizowaną 25-26 stycznia 2020 rozpocznie się 27 listopada 2019 o godz. 12.00. Rejestracja będzie prowadzona za pośrednictwem strony internetowej w zakładce REJESTRACJA zamieszczony zostanie formularz rejestracyjny.


Państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego
Poznań 23-24.11.2019

 1. Miejsce spotkania: Sala Śniadeckich (II piętro) w budynku Collegium Maius UAM, ul. Fredry 10, Poznań.
 2. Data i godzina spotkania ze zdającymi: 23 listopada 2019 r., godz. 9.00.
 3. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: 23 listopada 2019 godz. 10.00.
 4. Rozpoczęcie egzaminu ustnego:  24 listopada 2019 godz. 9.00.
 5. Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 18 listopada). Decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Zdający nie mogą wnosić do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
 7. W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
 8. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Tożsamość zdających będzie sprawdzana przed każdą częścią egzaminu.
 9. Przypominamy, że nie ma już możliwości zmiany poziomu egzaminu.

 


Terminy egzaminów w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, że Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w roku 2020 http://certyfikatpolski.pl/aktualnosci/harmonogram-sesji-egzaminacyjnych-w-2020-roku/

W Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizowane zostaną następujące egzaminy:

 • 25-26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • 7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • 6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • 17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Równocześnie przypominamy, że najbliższy egzamin organizowany w naszym ośrodku odbędzie się 23 i 24 listopada 2019. Rejestracja na ten termin rozpocznie się we wrześniu.


Najbliższy termin egzaminu w Poznaniu: 23-24 listopada 2019 r.,
poziomy A2, B1, B2, C1 i C2.

Rejestracja zakończona, limit miejsc wyczerpany.


Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM organizuje w dniach 9.03 - 10.03. 2019 państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2 i C1 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych).


 Państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego
Poznań 9-10.03.2019

 1. Miejsce spotkania: Sala Śniadeckich (II piętro) w budynku Collegium Maius UAM, ul. Fredry 10, Poznań.
 2. Data i godzina spotkania ze zdającymi: 9 marca 2019 r., godz. 9.00.
 3. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: 9 marca 2019 godz. 10.00.
 4. Rozpoczęcie egzaminu ustnego: 10 marca 2019 godz. 9.00.
 5. Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 6 marca). Decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Zdający nie mogą wnosić do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
 7. W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
 8. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Tożsamość zdających będzie sprawdzana przed każdą częścią egzaminu.
 9. Przypominamy, że nie ma już możliwości zmiany poziomu egzaminu.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem