Informacje ogolne

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określa:

  1. Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r.
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutetgo 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dziennik Ustaw 2016 poz. 405 tom 1).
  3. Rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 26 lutego 2016 r.
Rejestracja na egzamin 19-20 maja 2018 r. trwa od 08.01.18 do 31.03.18 r. Egzamin odbędzie się 19-20 maja 2018 r. Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM, 61-701 Poznań, ul. Fredry 10.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem