Kryteria oceny

Warunkiem zdania egzaminu:

  1. na poziomach biegłości językowej w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych:
    1. A1 i A2 - jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu,
    2. B1 - jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz z części ustnej egzaminu,
    3. B2, C1 i C2 - jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz z części ustnej egzaminu;
  2. na wszystkich poziomach biegłości językowej w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży - jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu.

Wynik egzaminu ustalany jest na podstawie liczby punktów z części pisemnej i ustnej i przedstawiany w procentach w suplemencie do certyfikatu.

Rejestracja na egzamin 19-20 maja 2018 r. trwa od 08.01.18 do 31.03.18 r. Egzamin odbędzie się 19-20 maja 2018 r. Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM, 61-701 Poznań, ul. Fredry 10.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem