Przebieg i struktura egzaminu

Część pisemna egzaminu odbywa się w sobotę, a ustna w niedzielę.

Czas trwania poszczególnych części egzaminu dla poziomów B1, B2 i C1:
  B1 B2 C1
Rozumienie ze słuchu 25 minut 30 minut 30 minut
Rozumienie tekstu pisanego 45 minut 60 minut 60 minut
Poprawność gramatyczna 45 minut 60 minut 60 minut
Pisanie 75 minut 90 minut 90 minut
Mówienie 15 minut 15 minut 15 minut

 

Wynik egzaminu ustalany jest na podstawie liczby punktów z części pisemnej i ustnej i przedstawiany w procentach w suplemencie do certyfikatu.

Rejestracja na egzamin 19-20 maja 2018 r. trwa od 08.01.18 do 31.03.18 r. Egzamin odbędzie się 19-20 maja 2018 r. Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM, 61-701 Poznań, ul. Fredry 10.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem