Rejestracja

 

Rejestracja na egzamin 7-8 marca 2020 zakończona.
Limit miejsc wyczerpany.

 


 

Rejestracja na egzamin organizowany w marcu rozpocznie się
w środę 8 stycznia o godz. 12.00
za pośrednictwem strony internetowej.

Formularz rejestracyjny online
(aktywny od 08.01.2020 12:00:00)


 

 Rejestracja na egzamin 25-26 stycznia 2020 zakończona.
Limit miejsc wyczerpany.


 

Rejestracja na egzamin 25-26 stycznia 2020

Formularz rejestracyjny dostępny pod tym linkiem (pobierz)
od godz. 12:00 27.11.2019r.

Wypełniony formularz proszę przesłać na adres Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM schoolpl@amu.edu.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu miejsc.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

 


 

 

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM organizuje w dniach 9.03 - 10.03. 2019 państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2 i C1 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych)
Rejestracja kandydatów: 14.11.2018 - 07.02.2019 lub do wyczerpania miejsc.
Egzamin odbędzie się w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM, 61-701 Poznań, ul. Fredry 10.

Aby przystąpić do egzaminu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy komputerowo, lub drukowanymi literami i przesłać jego skan pocztą elektroniczną na adres: schoolpl@amu.edu.pl

UWAGA: egzamin odbędzie się pod warunkiem, że zgłosi się minimum 20 osób.

Opłatę za egzamin należy wnieść w ciągu 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA I ZAREJESTROWANIA KANDYDATA NA EGZAMIN JEST ZAKSIĘGOWANA WPŁATA.
Potwierdzenie dowodu wpłaty należy przesłać na adres email: schoolpl@amu.edu.pl

Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Wypełniony formularz można także przesyłać pocztą tradycyjną na adres:

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM
61-701 Poznań
Ul. Fredry 10


 

 Państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego
Poznań 9-10.03.2019

  1. Miejsce spotkania: Sala Śniadeckich (II piętro) w budynku Collegium Maius UAM, ul. Fredry 10, Poznań.
  2. Data i godzina spotkania ze zdającymi: 9 marca 2019 r., godz. 9.00.
  3. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: 9 marca 2019 godz. 10.00.
  4. Rozpoczęcie egzaminu ustnego: 10 marca 2019 godz. 9.00.
  5. Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 6 marca). Decyduje kolejność zgłoszeń.
  6. Zdający nie mogą wnosić do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
  7. W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
  8. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Tożsamość zdających będzie sprawdzana przed każdą częścią egzaminu.
  9. Przypominamy, że nie ma już możliwości zmiany poziomu egzaminu.

 

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem