Rejestracja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że egzamin zaplanowany na 17 i 18 października w Poznaniu nie zostanie zorganizowany.
Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.

 


Szanowni Państwo,
na razie nie wiadomo, czy egzamin certyfikatowy zaplanowany na 17-18 października 2020 odbędzie się zgodnie z planem. Czekamy na decyzję Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Jeśli egzamin zostanie zorganizowany, rejestracja rozpocznie się na początku sierpnia. O terminie rozpoczęcia rejestracji powiadomimy Państwa 1 sierpnia 2020.

 


 Szanowni Państwo,

ogłoszenie stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się COVID 19 spowodowało ogromne trudności administracyjne, które uniemożliwiają organizację egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Działając na podstawie art. 11k ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego podjęła decyzję o odwołaniu sesji egzaminacyjnej w dniach 6-7 czerwca 2020 r.


Szanowni Państwo,

czekamy na informację z Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, czy egzamin zaplanowany na 6 i 7 czerwca odbędzie się zgodnie z planem. Jeśli egzamin nie zostanie odwołany, rejestrację za pośrednictwem strony internetowej rozpoczniemy 8 kwietnia o godz. 12.00.

 


 

Państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego
Poznań 7-8.03.2020

 1. Miejsce spotkania: Sala Śniadeckich (II piętro) w budynku Collegium Maius UAM, ul. Fredry 10, Poznań.
 2. Data i godzina spotkania ze zdającymi: 7 marca 2020 r., godz. 9.00.
 3. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: 7 marca 2020 godz. 10.00.
 4. Rozpoczęcie egzaminu ustnego: 8 marca 2020 godz. 9.00. (szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych poznają Państwo po części pisemnej 7.03).
 5. Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do  1.03). Decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Zdający nie mogą wnosić do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu. Prosimy pamiętać o zabraniu długopisu (egzaminu nie można pisać ołówkiem ani długopisem zmazywalnym).
 7. Informujemy o konieczności zabrania ze sobą ważnego paszportu (osoby spoza strefy Schengen) lub dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem. Tożsamość zdających będzie sprawdzana przed każdą częścią egzaminu, a bez w/w dokumentów nie zostaną Państwo dopuszczeni do egzaminu.
 8. Przypominamy, że nie ma już możliwości zmiany poziomu egzaminu.

 

Rejestracja na egzamin 7-8 marca 2020 zakończona.
Limit miejsc wyczerpany.

 


 

Rejestracja na egzamin organizowany w marcu rozpocznie się
w środę 8 stycznia o godz. 12.00
za pośrednictwem strony internetowej.

Formularz rejestracyjny online
(aktywny od 08.01.2020 12:00:00)


 

 Rejestracja na egzamin 25-26 stycznia 2020 zakończona.
Limit miejsc wyczerpany.


 

Rejestracja na egzamin 25-26 stycznia 2020

Formularz rejestracyjny dostępny pod tym linkiem (pobierz)
od godz. 12:00 27.11.2019r.

Wypełniony formularz proszę przesłać na adres Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM schoolpl@amu.edu.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu miejsc.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

 


 

 

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM organizuje w dniach 9.03 - 10.03. 2019 państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2 i C1 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych)
Rejestracja kandydatów: 14.11.2018 - 07.02.2019 lub do wyczerpania miejsc.
Egzamin odbędzie się w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM, 61-701 Poznań, ul. Fredry 10.

Aby przystąpić do egzaminu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy komputerowo, lub drukowanymi literami i przesłać jego skan pocztą elektroniczną na adres: schoolpl@amu.edu.pl

UWAGA: egzamin odbędzie się pod warunkiem, że zgłosi się minimum 20 osób.

Opłatę za egzamin należy wnieść w ciągu 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA I ZAREJESTROWANIA KANDYDATA NA EGZAMIN JEST ZAKSIĘGOWANA WPŁATA.
Potwierdzenie dowodu wpłaty należy przesłać na adres email: schoolpl@amu.edu.pl

Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Wypełniony formularz można także przesyłać pocztą tradycyjną na adres:

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM
61-701 Poznań
Ul. Fredry 10


 

 Państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego
Poznań 9-10.03.2019

 1. Miejsce spotkania: Sala Śniadeckich (II piętro) w budynku Collegium Maius UAM, ul. Fredry 10, Poznań.
 2. Data i godzina spotkania ze zdającymi: 9 marca 2019 r., godz. 9.00.
 3. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: 9 marca 2019 godz. 10.00.
 4. Rozpoczęcie egzaminu ustnego: 10 marca 2019 godz. 9.00.
 5. Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 6 marca). Decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Zdający nie mogą wnosić do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
 7. W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
 8. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Tożsamość zdających będzie sprawdzana przed każdą częścią egzaminu.
 9. Przypominamy, że nie ma już możliwości zmiany poziomu egzaminu.

 

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem