Certyfikat z języka polskiego jako obcego - Najbliższy egzamin 9-10 marca 2019 r. Limit miejsc wyczerpany.

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM organizuje w dniach 9.03 - 10.03. 2019 państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2 i C1 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych).

W Poznaniu nie organizujemy sesji egzaminacyjnej w czerwcu. Najbliższy egzamin odbędzie się w listopadzie. Rejestracja rozpocznie się we wrześniu.

Kolejny termin egzaminu w Poznaniu: 23-24 listopada 2019 r.,
poziomy A2, B1, B2, C1 i C2.
Rejestracja rozpocznie się we wrześniu. 


 Państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego
Poznań 9-10.03.2019

  1. Miejsce spotkania: Sala Śniadeckich (II piętro) w budynku Collegium Maius UAM, ul. Fredry 10, Poznań.
  2. Data i godzina spotkania ze zdającymi: 9 marca 2019 r., godz. 9.00.
  3. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: 9 marca 2019 godz. 10.00.
  4. Rozpoczęcie egzaminu ustnego: 10 marca 2019 godz. 9.00.
  5. Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 6 marca). Decyduje kolejność zgłoszeń.
  6. Zdający nie mogą wnosić do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
  7. W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
  8. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Tożsamość zdających będzie sprawdzana przed każdą częścią egzaminu.
  9. Przypominamy, że nie ma już możliwości zmiany poziomu egzaminu.

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem