Certyfikat z języka polskiego jako obcego - Najbliższy egzamin 10-11 czerwca 2017 r.

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

Najbliższy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego: 10-11 czerwca 2017 r. - poziomy B1, B2, C1.


Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM organizuje w dniach 10.06 - 11.06. 2017 państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2 i C1 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych).

Rejestracja kandydatów: 01.04.2017 - 25.04.2017 lub do wyczerpania miejsc.


INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH W SESJI 1-2.04.2017

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, który odbędzie się w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM w dniach 1-2 kwietnia 2017 r.

Informacje szczegółowe o egzaminie:

  1. Miejsce spotkania: Sala Śniadeckich w budynku Collegium Maius UAM, ul. Fredry 10, Poznań.
  2. Data i godzina spotkania ze zdającymi: 1 kwietnia 2017 r. godz. 9.30.
  3. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego: 1 kwietnia godz. 10.00.
  4. Rozpoczęcie egzaminu ustnego: 2 kwietnia godz. 9.00
  5. Istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego dnia w szczególnych przypadkach po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby (w terminie do 22 marca). Decyduje kolejność zgłoszeń.
  6. W czasie egzaminu niedozwolone jest wnoszenie na salę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (typu telefon, laptop, tablet, itp.). Będzie możliwość oddania ww. urządzeń do depozytu przed spotkaniem informacyjnym. Odbiór nastąpi po zakończeniu wszystkich części pisemnych egzaminu.
  7. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Prosimy o punktualne przybycie. 

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookies.

Rozumiem